top of page
individual-therapy.jpg

Samtalsterapi

Jag erbjuder samtalsterapi med utgångspunkt i IFS-metoden. I mina individuella IFS-terapisessioner kommer jag att leda dig att utforska och läka ditt inre system av delar och hitta det inre Jaget ("Self").

 

IFS står för Interna familjesystemet eller Internal Family Systems och är en relativt ny metod för samtalsterapi som har en stor potential till djupt helande. Genom samtalsterapi över tid kommer att lära dig att förstå och relatera till dina delar med själv-medkänsla. 

Hur jag kommer att guida dig

Min roll i samtalsterapin och IFS terapin är att varsamt leda dig till en djupare förståelse för ditt inre. Delar har ofta motstridiga roller och relaterar till varandra i komplexa mönster som gör det trassligt för oss inombords. Det kan göra det svårt för oss att navigera i det på egen hand. Vi faller lätt in i att t ex fördöma oss själva med kritiska tankar eller förtränga det som är för svårhanterligt. Genom att lyssna in till alla dessa olika aspekter av oss och få alla delar att känna sig välkomna och trygga i att de blir lyssnade till skapas en trygghet som öppnar dörrar för större acceptans och förståelse.

 

Vad du kan förvänta dig

Genom samtalsterapi baserat på IFS-metoden kommer jag att hjälpa dig att identifiera delar när de dyker upp, och jag kommer vägleda dig i hur du kan skapa en djupare relation till var och en av dessa genom att förstå deras roll i ditt inre, deras förhoppningar och deras farhågor. I takt med att delar känner sig alltmer hörda och förstådda kan de slappna av och ofta guida oss mot upptäckter om hur och varför de försvarar oss. Detta leder till en ny känsla av tacksamhet istället för den ofta välbekanta frustrationen eller motståndet.

Hur du kommer att relatera till dina delar

Att förstå och relatera till dina delar i samtalsterapi är en grundsten inom IFS-terapi. Du kommer upptäcka att de inte är hinder utan värdefulla aspekter av dig själv som förtjänar att bli uppmärksammade och få känna omsorg. 

 

bottom of page