top of page

Vad är IFS?

IFS, det Interna Familjesystemet, är en djupt läkande psykoterapimetod, vars syfte är att integrera och harmoniera vårt inre. IFS grundidé är att alla människor har en inre mångfald och består av ett flertal olika delar eller subpersonligheter. Tänk på dina delar som en inre familj som samsas, bråkar, styr dig och skyddar dig. Varje del med sin roll.

Vi är också mer än summan av alla våra delar - genom att få mer tillgång till vår innersta kärna, vårt Själv, får vi tillgång till den läkande kraften inom oss. 

 

Alla våra delar, eller aspekter av oss själva, är välkomna och ses som värdefulla. Hur dysfunktionella en del delar än kan vara har de i grunden en god intention att beskydda oss från erfarenheter som en gång har varit övermäktiga för oss. 

 

IFS syftar till att integrera, snarare än eliminera, delar inom oss, att på ett medkännande och icke-patologiserande sätt, läka och harmoniera vårt inre.

IFS-terapi bygger på att först inre delar

Richard Schwartz, IFS grundare, förklarar
Internal Family Systems

IFS med Anuschka

IFS metoden erbjuder en enorm potential för ökad inre balans och större självkännedom. Anuschka kommer att vägleda dig - och hålla ett tryggt utrymme för dig - så att du kan utforska och förstå ditt inre landskap, i kroppen, sinnet och själen. 

När tiden är mogen kan du släppa de känslomässiga bördor du omedvetet bär från det förflutna. När det trassliga reds ut och knutar lättar kan bördor från det förflutna släppas fria - du kommer att känna en större frihet inombords som omfamnar kreativitet, lekfullhet och medkänsla till dig själv och andra.

Hitta ditt Jag

Interna Familjesystem (IFS) är en radikalt medkännande, djupt mänsklig form av psykoterapi som erkänner komplexiteten och mångfalden i det mänskliga sinnet. Inom oss har vi många olika delar, likt medlemmar i en familj, där alla har sina olika roller och uppgifter.

IFS hjälper oss att förstå alla dessa aspekter av oss själva, och omfamnar även de delar som kan tyckas svåra att acceptera, som kan vara dysfunktionella, nedärvda eller som bär på smärta från tidigare erfarenheter.

När vi kan vara mer i dialog till dessa delar, istället för att kidnappas av eller identifiera oss med dem, får vi mer frihet att välja hur vi ska agera i situationer som annars triggar oss.

girlwolf.png

Om IFS och självet (Self)

Bortom alla de delar som skyddar oss eller som bär på våra sårbarheter finns ett Själv, som aldrig kan försvinna eller förstöras, men som vi ibland inte har kontakt med. Detta Själv har en inneboende läkande förmåga som vi genom varsam vägledning kan få mer tillgång till.

Självet, varifrån vår själv-medkänsla strålar, blir genom terapin vår trygga anknytning. Det är från den platsen inom oss som vi kan bevittna och läka de svåra erfarenheter som yngre sårbara versioner av oss själva bär. Självet kännetecknas av en rad egenskaper som inre lugn, nyfikenhet, värme och omsorg, egenskaper som kan förändra vår relation med vår egen inre värld. Våra inre konflikter och kritiska röster mildras, vi blir mer harmoniska och får större självkänsla och med det följer bättre relationer med den yttre världen. 

IFS är särskilt kraftfullt för dig som behöver hantera svårigheter som kritiska tankar, skam, ångest, depression eller relationsutmaningar. Det erbjuder inte bara ett sätt att hantera trauma och komplex trauma, men ett sätt att läka på djupet och finna en känsla av helhet. 

Du kan läsa mer om IFS på IFS Institutets hemsida

bottom of page