top of page
tvåstenar.jpeg

Parterapi

Baserat på IFS-metoden och IFIO

IFIO står för "intimacy from the inside out" och är den IFS-baserade modellen för parterapi. 

När triggade delar hos en part i relationen möter triggade delar hos den andra partnern i relationen uppstår ofta konfliktsituationer som upprepas i välbekanta mönster. Parterapin syftar till att skapa större förståelse och empati för såväl oss själva som för ens partner genom att på ett tryggt sätt utforska hur och varför dessa delar aktiveras hos var och en. Känslan av ökad närhet i relationen kommer från en djupare förståelse för varandras sårbarheter.
 
Min parterapi bygger på alla mina erfarenheter som förutom IFS-metoden även inbegriper inslag av Imagoterapi metoden.

Hur jag kommer att guida er

I min parterapi fungerar jag som en medkännande facilitator som leder er båda genom processen att förstå och känna empati med varandras inre delar. Genom att skapa ett säkert och icke-dömande utrymme, uppmuntrar jag öppen dialog och djupt lyssnande, vilket gör det möjligt för er att utforska komplexiteten i era egna och er partners inre världar.

Vad ni kan förvänta er

Jag kommer genom parterapi att stötta båda parter i relationen så att båda skall kunna tala för sina delar, snarare än från sina delar. En viktig del av parterapin är att ni båda känner er sedda, hörda och förstådda. På så sätt blir det mer tillgängligt för dig och din partner att lyssna till varandra med ett öppet hjärta. När man känner sig hörd och förstådd öppnas dörren till en ärligare och modigare dialog där man kan tala från en plats av sårbarhet och äkthet.

Hur du kommer att relatera till din partner

Med hjälp av parterapin och våra samtal kommer du att lära dig att se dig själv och din partner i ett nytt ljus och känna igen de delar i er som träder fram i stunder av stress eller konflikt. Genom att förstå din partners delar och hur de interagerar med dina egna, kommer ni att odla en djupare empati och större tålamod för varandra. 

 

Med ett nytt sätt att kommunicera vad som händer inombords kommer parterapin att - från en utgångspunkt i medkänsla, nyfikenhet och lugn - utveckla ett gemensamt språk för era inre erfarenheter och sårbarheter. 

Vad är IFIO baserat på IFS?

IFIO, som står för "Intimitet från Insidan och Ut", är en parterapimodell som baseras på terapimodellen för Interna Familijsystem (IFS) utvecklad av Dr. Richard Schwartz. IFIO fokuserar på att tillämpa principerna och metoderna från IFS inom parterapi för att förbättra närhet, dialog och förståelse inom relationen. Genom IFS linsen betonas att varje partner har sitt eget interna system av delar, och relationsproblem ofta uppstår från dessa delars interaktioner på skyddande eller extrema sätt.

I IFIO-terapi vägleds paren att identifiera och förstå sina egna delar, samt sin partners, och lära sig hur man får tillgång till Självet - en plats av medkänsla, nyfikenhet och lugn - för att interagera med sin partners delar på ett mer förstående och empatiskt sätt. Parterapin hjälper parterna att läka gamla sår, att förbättra kommunikationen och fördjupa och stärka relationen.

IFIO parterapi syftar till att skapa en trygg och stödjande miljö för båda att utforska sina sårbarheter, rädslor och längtan, samt att stötta dem att navigera relationsdynamiken på ett välfungerande och kärleksfullt sätt. 

Du kan läsa mer om IFIO parterapi här .

bottom of page