top of page

IFS-terapi med Anuschka

IMG_6111 copy_edited.jpg

Om

Jag brinner för att stödja människor till mer själv-medkänsla och emotionellt välbefinnande genom IFS terapi. Jag är en nivå 2 'IFS practitioner' med en bakgrund inom yoga, mindfulness och meditation från en buddhistisk grund.

Läs mer om mig och hur jag möter dig i terapin

IFS-terapeut Anuschka Hallander
About

IFS grundidé är att alla människor har en inre mångfald och består av ett flertal olika "delar".  Genom att få mer tillgång till vår innersta kärna, vårt Själv, får vi tillgång till den läkande kraften inom oss.

Tänk på dina delar som en inre familj som samsas, bråkar, styr dig och skyddar dig. Varje del med sin roll.

“Working with Anuschka has been incredibly healing as she is very compassionate, gentle and patient. She meets me where I am by seeing all parts of the human experience through a lens of love and neutrality. As a highly sensitive person I feel IFS has given me the tools to feel safe connecting to the depths of my inner world“

Client in her 20'ies, New York

I terapin erbjuder jag ett tryggt och inkännande utrymme för dig att utforska din inre komplexa värld genom att lära känna de delar av dig som ibland kan göra livet svårt. 

 

IFS-modellen hjälper oss till djupare självkännedom om varför vi agerar eller reagerar som vi gör. Med förståelsen kommer inte bara mer själv-medkänsla utan också en möjlighet att läka tidigare sårbarheter för att känna friare inombords och kunna växa som människa.

Läs mer om individuell IFS terapi

I parterapin erbjuder jag ett tryggt och stödjande utrymme för dig och din partner att utforska och förstå de utmaningar som relationen väcker i varandra.

IFIO-modellen (Intimacy from the inside out) stöttar oss till en djupare förståelse av de mönster som uppstår och upprepas i relationen, och som ofta lämnar båda parterna sårade. Ett öppet lyssnande och djupare förståelse till bakomliggande orsaker till våra reaktioner öppnar för en ärligare kommunikation som främjar såväl närhet i relationen som individens emotionella läkning.

Läs mer om IFIO parterapi

Services
bottom of page